Školní družina

 

Přijímání žáků do školní družiny na rok 2018 – 2019

 

I ve školním roce 2018/2019 převyšuje počet žáků prvního stupně už navýšenou kapacitu žáků školní družiny (90 míst).

Žáci budou přijímání podle řádu školní družiny:

a) přednostně jsou přijímáni žáci 1. a 2. ročníku

b) žáci 3. ročníku do naplnění kapacity ŠD

c) žáci 4. a 5. ročníku do naplnění kapacity ŠD

Z bodu b a c jsou přednostně přijímáni žáci podle data narození, žáci se sociálním a zdravotním znevýhodněním a žáci dojíždějící.

Do zápisního lístku doplňte (podle Vašich potřeb) čas odchodů ze školní družiny domů (v měsíci září nejsou školní kroužky). Případné změny (kroužky, ZUŠ, volejbal,...) doplníte průběžně po zahájení a upřesnění času těchto kroužků. Zápisní lístky odevzdejte do 22. června.

 

 

 

Vnitřní řád školní družiny naleznete zde (odkaz na dokument)   Vnitřní řád školního klubu zde   ŠVP ŠD zde   ŠVP ŠK zde

Zápisní lístek do ŠD zde

Zápisní lístek do ranní ŠD zde

Telefon ŠD: 734 231 215

 

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

pro bezproblémový chod školní družiny a v zájmu zajištění bezpečnosti Vašich dětí (odchod ze školní družiny, odchod na zájmový kroužek…) je třeba, aby byl přesně a úplně vyplněn zápisní lístek každého dítěte.

Z údajů musí být zřejmé:

 • kdy má být dítě ze ŠD uvolněno na zájmový kroužek,
 • zda se po jeho ukončení vrací zpět do ŠD,
 • zda odchází domů bez doprovodu a čas odchodu ze ŠD,
 • jména osob, kterým je možné dítě při odchodu předat.

Pokud výjimečně žádáte o uvolnění dítěte v jiném čase, než který je na zápisním lístku uveden, musí písemná žádost obsahovat:

 • jméno dítěte
 • datum
 • zda si dítě vyzvednete nebo odchází samo bez doprovodu
 • čitelný podpis zákonného zástupce

Telefonická nebo ústní dohoda není možná.

Od 13.30 do 15.00 probíhá ve ŠD řízená výchovná činnost, žáci mohou být mimo místnost oddělení ŠD (tělocvična, školní hřiště,vycházka).

Zápisní lístky a žádosti o mimořádné uvolnění jsou dokumenty podléhající archivaci.

 

Provoz ŠD během prázdnin

Ve školním roce 2018/2019 nabízíme rodičům provoz ŠD o prázdninách od 7.00h do 16.00h.

 • podzimní prázdniny: 29. 10. a 30. 10. 2018
 • volné dny ŘŠ: 3.1. a 4.1. 2019 - kvůli malému zájmu nebude tyto dny školní družina otevřena
 • pololetní prázdniny: 1. 2. 2019 - kvůli malému zájmu nebude tento den školní družina otevřena
 • volný den ŘŠ: 17.4. 2019 - kvůli malému zájmu nebude tento den školní družina otevřena
 • velikonoční prázdniny: 18.4. 2019 - kvůli malému zájmu nebude tento den školní družina otevřena

O prázdninovém provozu rozhodne vedení školy podle počtu přihlášených žáků. Přihlášení žáka je závazné.

Vyplněnou přihlášku do ŠD (formulář naleznete zde) odevzdejte vychovatelce ŠD do pondělí 8.4. 2019.

 

Platba školného

Školné (ŠD): 100 Kč/měsíc

Platby budou probíhat pololetně (500 Kč za pololetí) a výhradně bezhotovostním způsobem.

Důvody:

 • Finanční bezpečnost.
 • Zjednodušení platby pro klienty.
 • Snížení administrace.
 • Odbourání chronických neplatičů.

Principy:

 1. Klient s bankovním účtem bude platbu realizovat, aby na účtu školy byla vždy do 25. dne v prvním měsíci daného pololetí (září, únor) částka na následující pololetí (např. trvalým příkazem k úhradě).
 2. Na příkazu k úhradě bude variabilním symbolem číselná kombinace, kterou každý žák družiny dostane přidělenu. V kolonce: popis platby (popis pro příjemce) bude uvedeno ZS-SKOLNE-PRIJMENI.
 3. Klient bez bankovního účtu může použít každý měsíc k převodu financí na účet školy poštovní poukázku A číslo 114. Variabilním symbolem bude číselná kombinace, kterou každý řák družiny dostane přidělenu. V kolonce: zpráva pro příjemce bude uvedeno ZS-SKOLNE-PRIJMENI.
 4. Vyúčtování bude v červnu, převodem na účet, případně hotovostním způsobem v pokladně školy .
 5. Kontrola došlých plateb bude prováděna k poslednímu pracovnímu dni v září a únoru. Klientovi, jehož platba nebude k tomuto datu na bankovním výpisu školy,  nebude umožněn pobyt ve ŠD a ŠK.

                                                                                                                             ZŠ Kostomlaty n/L.

ČÍSLO ÚČTU: 43-7228220247/0100           ČÁSTKA: 500 Kč

ZS SKOLNE:…příjmení…                        VÁŠ VARIABILNÍ SYMBOL:……..

 


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru