Školní družina

 

Přijímání žáků do školní družiny na rok 2018 – 2019

 

I ve školním roce 2018/2019 převyšuje počet žáků prvního stupně už navýšenou kapacitu žáků školní družiny (90 míst).

Žáci budou přijímání podle řádu školní družiny:

a) přednostně jsou přijímáni žáci 1. a 2. ročníku

b) žáci 3. ročníku do naplnění kapacity ŠD

c) žáci 4. a 5. ročníku do naplnění kapacity ŠD

Z bodu b a c jsou přednostně přijímáni žáci podle data narození, žáci se sociálním a zdravotním znevýhodněním a žáci dojíždějící.

Do zápisního lístku doplňte (podle Vašich potřeb) čas odchodů ze školní družiny domů (v měsíci září nejsou školní kroužky). Případné změny (kroužky, ZUŠ, volejbal,...) doplníte průběžně po zahájení a upřesnění času těchto kroužků. Zápisní lístky odevzdejte do 22. června.

UPOZORNĚNÍ:

V čase 13:30 – 15:00 nebudou děti uvolňovány ze školní družiny ani na vlaky a autobusy.

 

Vnitřní řád školní družiny naleznete zde (odkaz na dokument)   Vnitřní řád školního klubu zde   ŠVP ŠD zde   ŠVP ŠK zde

Zápisní lístek do ŠD zde

 

Telefon ŠD: 734 231 215

 

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

pro bezproblémový chod školní družiny a v zájmu zajištění bezpečnosti Vašich dětí (odchod ze školní družiny, odchod na zájmový kroužek…) je třeba, aby byl přesně a úplně vyplněn zápisní lístek každého dítěte.

Z údajů musí být zřejmé:

 • kdy má být dítě ze ŠD uvolněno na zájmový kroužek,
 • zda se po jeho ukončení vrací zpět do ŠD,
 • zda odchází domů bez doprovodu a čas odchodu ze ŠD,
 • jména osob, kterým je možné dítě při odchodu předat.

Pokud výjimečně žádáte o uvolnění dítěte v jiném čase, než který je na zápisním lístku uveden, musí písemná žádost obsahovat:

 • jméno dítěte
 • datum
 • zda si dítě vyzvednete nebo odchází samo bez doprovodu
 • čitelný podpis zákonného zástupce

Telefonická nebo ústní dohoda není možná.

Od 13.30 do 15.00 probíhá ve ŠD řízená výchovná činnost, žáci mohou být mimo místnost oddělení ŠD (tělocvična, školní hřiště,vycházka) a není možné v tuto dobu zajistit odchod žáka ze ŠD nebo předání žáka zákonným zástupcům.

Zápisní lístky a žádosti o mimořádné uvolnění jsou dokumenty podléhající archivaci.

 

Provoz ŠD během prázdnin - bližší informace v září 2018

Ve školním roce 2018/2019 nabízíme rodičům provoz ŠD o prázdninách od 7.00h do 16.00h.

 • podzimní prázdniny
 • pololetní prázdniny
 • velikonoční prázdniny

O prázdninovém provozu rozhodne vedení školy podle počtu přihlášených žáků. Přihlášení žáka je závazné.

Vyplněnou přihlášku do ŠD (formulář naleznete zde) na období prázdnin odevzdejte vychovatelce ŠD.

 

Platba školného

Školné (ŠD): 100 Kč/měsíc

Platby budou probíhat pololetně (500 Kč za pololetí) a výhradně bezhotovostním způsobem.

Důvody:

 • Finanční bezpečnost.
 • Zjednodušení platby pro klienty.
 • Snížení administrace.
 • Odbourání chronických neplatičů.

Principy:

 1. Klient s bankovním účtem bude platbu realizovat, aby na účtu školy byla vždy do 25. dne v prvním měsíci daného pololetí (září, únor) částka na následující pololetí (např. trvalým příkazem k úhradě).
 2. Na příkazu k úhradě bude variabilním symbolem číselná kombinace, kterou každý žák družiny dostane přidělenu. V kolonce: popis platby (popis pro příjemce) bude uvedeno ZS-SKOLNE-PRIJMENI.
 3. Klient bez bankovního účtu může použít každý měsíc k převodu financí na účet školy poštovní poukázku A číslo 114. Variabilním symbolem bude číselná kombinace, kterou každý řák družiny dostane přidělenu. V kolonce: zpráva pro příjemce bude uvedeno ZS-SKOLNE-PRIJMENI.
 4. Vyúčtování bude v červnu, převodem na účet, případně hotovostním způsobem v pokladně školy .
 5. Kontrola došlých plateb bude prováděna k poslednímu pracovnímu dni v září a únoru. Klientovi, jehož platba nebude k tomuto datu na bankovním výpisu školy,  nebude umožněn pobyt ve ŠD a ŠK.

                                                                                                                             ZŠ Kostomlaty n/L.

ČÍSLO ÚČTU: 43-7228220247/0100           ČÁSTKA: 500 Kč

ZS SKOLNE:…příjmení…                        VÁŠ VARIABILNÍ SYMBOL:……..

 


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru